Centrumbildningar

Uppsala universitet har flera centrumbildningar. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci deltar i ett flertal, benämnda centrum eller forum.

Våra centrum arbetar med tvärvetenskaplig forskning eller utbildning. En del har fast personal, en del inte. Vissa har egna upplåtelseavtal för lokaler, andra inte.

Våra forum arbetar huvudsakligen med kontaktskapande, mäklande eller främjande uppgifter. De har egen budget men saknar personal och egna upplåtelseavtal för lokaler.

Senast uppdaterad: 2023-05-10