Behåll kontakten med studiekamrater och Uppsala universitet

Tre studenter med Uppsala domkyrka i bakgrundenVar du än är i Uppsala, Sverige eller världen kan du alltid behålla kontakten med dina studiekamrater och med Uppsala universitet genom en alumnförening.

Studenter från vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns över hela världen. Genom en alumnförening får du tillgång till ett stort nätverk och kan behålla kontakten med dina studiekamrater, din utbildning och med Uppsala universitet. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Årets alumn vid Uppsala universitet

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen Årets alumn till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller som på annat sätt utmärkt sig med en gärning som Uppsala universitet bedömer värd att uppmärksamma.

Richard Bergström är årets alumn 2022.

Läs mer om årets alumn och titta på föreläsningen

Alumnföreningar inom medicin, farmaci, hälsa och vård

Alumnföreningen Farmis

Farmis är en förening för studenter, f.d. studenter med examen, anställda och tidigare anställda på farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet eller det tidigare Farmaceutiska institutet i Stockholm. Föreningens syfte är att främja kontakter mellan tidigare studenter samt mellan dessa och farmaceutiska fakulteten.

Farmis webbsida

Master of Science in Medicine

Master of Science in Medicine är en förening för studenter och alumner från masterprogrammen vid disciplinområdet medicin och farmaci.

Uppsala sjuksköterskehem – alumn

Uppsala sjuksköterskehem är en förening för legitimerade sjuksköterskor med examen från Uppsala universitet. Studenter under pågående grundutbildning är välkomna och medlemskapet är då kostnadsfritt. Sjuksköterskor från andra utbildningsanordnare kan gå med som stödmedlemmar.

USH:s webbsida

Alumnnätverk för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård (ANSA)

ANSA är en förening för dem som har tagit examen som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård vid Uppsala universitet eller som studerar den specialistutbildningen. ANSA vill främja utvecklingen av specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, baserat på nätverkande och samverkan, för livslångt lärande och intellektuell utveckling.

ANSA på Facebook

Uppsala universitets alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Om du vill kan du gå med i flera föreningar. Allt du behöver göra är att logga in i alumnnätverket och lägga till medlemskap i de föreningar du vill gå med i.

Läs mer om Uppsala universitets alumnnätverk

Registrera dig och logga in

Senast uppdaterad: 2023-01-12