Välkommen till vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Fler nyheter

Ny bok med tankar om etik – Ladda hem gratis

Nu kan du gratis ladda hem Pär Segerdahls bok Tänker om etik - En samling reflektioner från Etikblog...

Två ERC Starting Grant till Medfarm

Christel Bergström och Fredrik Swartling tilldelas drygt 1,5 miljoner euro vardera då European Resea...

Nytt ljus på klinikapotekarens roll i vården

Ska vi förebygga de potentiella riskerna med ökad läkemedelsanvändning måste vi veta vilka intervent...

Gå till RSS