Välkommen till vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Fler nyheter

UKÄ ifrågasätter vårdutbildningar

I Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets omvårdnads- och specialistsjuksköterskeutbildn...

Välbesökt Rudbeckdag belyste barns hälsa

– Svensk neonatalvård är världsledande, men fortfarande finns mycket att uträtta inom forskning och ...

Filmer ska få unga att välja medfarm

Varför stammar man? är utgångspunkt för en av medfarms fyra filmer som redan dagar efter lansering v...

Gå till RSS