Välkommen till vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Fler nyheter

Uppsala först med integrerad PET/MR-kamera

Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har invigt landets första integrerade PET/MR-kamera. Te...

UKÄ ifrågasätter vårdutbildningar

I Universitetskanslersämbetets utvärdering av landets omvårdnads- och specialistsjuksköterskeutbildn...

Välbesökt Rudbeckdag belyste barns hälsa

– Svensk neonatalvård är världsledande, men fortfarande finns mycket att uträtta inom forskning och ...

Gå till RSS

Vetenskapsområdet i media

Ta en paus och må bättre

Tidningen Årsta Enskede, 2014-10-24

Låga halter antibiotika och tungmetaller bidrar till multiresistens

Läkartidningen, 2014-10-23

Specialistutbildningar brister i kvalitet

Ergo, 2014-10-23

Smärtsamma trycksår dyra för vården

SVT Sörmland, 2014-10-22

Genupptäckt hopp för storsvettare

Upsala Nya Tidning, 2014-10-21

Gå till RSS