Arbetsgruppen för organisation

Arbetet med att formulera Medfarms mål och strategier utförs i tre tematiska arbetsgrupper. Gruppen för organisation arbetar bland annat med frågor om kompetensförsörjning, verksamhetsstöd samt samverkan med Region Uppsala och Akademiska sjukhuset.

Gruppen leds av ställföreträdande vicerektor Eva Tiensuu Janson.

Arbetet är nu avslutat.

Förslag på mål och strategier

Ledamöter

 • Eva Tiensuu Janson
 • Johan Liljeros        
 • Anna Sjöström        
 • Göran Alderborn
 • Arja Harila-Saari
 • Magnus Svartengren
 • Ulrika Winblad        
 • Kristian Sandberg
 • Henrik Boije        
 • Nils Hailer        
 • Jenny Hallgren Martinson
 • En student (vakant)
Senast uppdaterad: 2022-07-04