Var med och forma vetenskapsområdets framtid

Vision: Medfarm

Ny vision, nya mål och nya strategier! Vetenskapsområdet för medicin och farmaci har gemensamt tagit fram nya mål och strategier som kommer att gälla fram till 2026. Bli en del av arbetet med att förverkliga målen så vi kan förverkliga vår vision:

”Genom forskning, utbildning, utveckling och innovation av högsta kvalitet bidrar vetenskapsområdet för medicin och farmaci till en bättre hälsa och ett bättre samhälle.”

Mål och strategier fastställda

Onsdagen 21 april 2021 fastställde områdesnämnden för medicin och farmaci Vision:Medfarm – Implementering av mål och strategier vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Mål och strategier
 

Vision:Medfarm

Här kan du ladda ned och läsa hela presentationen Vision:Medfarm.

Vision:Medfarm

Resursfördelningsutredningen

En återkommande synpunkt som lyftes under arbetet med Vision:Medfarm var att utreda resursfördelningen, för att säkerställa att den ger drivkrafter för vetenskapsområdet i riktning mot visionen.

Områdesnämnden tillsatte en resursfördelningsutredning. Måndagen den 31 oktober, efter nästan åtta månaders arbete, gick den ut på remiss till vetenskapsområdet, Region Uppsala, Akademiska sjukhuset, studentkårerna och universitetsförvaltningen.

Remissen ska besvaras enligt instruktion och vara vetenskapsområdet till handa senast tisdag 14 februari 2023 klockan 16.00.

Ladda ner utredningen med bilagor
Ladda ner remissen

Vad är Vision:Medfarm?

Vicerektor Mats Larhed presenterar Vision:Medfarm. I filmen går han igenom vetenskapsområdets vision, mission och fem huvudmål fram till år 2026. Han beskriver också hur huvudmålen är kopplade till delmål, insatser och indikatorer.

Filmen är på svenska men både svenska och engelska undertexter är tillgänliga.

En lång väg mot mål och strategier

Vision:Medfarm – implementering av mål och strategier vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Hur skapade vetenskapsområdet inkluderande processer för att så många som möjligt skulle känna sig inkluderade?

Filmen är på svenska men både svenska och engelska undertexter är tillgängliga.

Vi har en vision

Mats Larhed
Vicerektor Mats Larhed

”Vid vetenskapsområdet händer mycket och utvecklingen går fort. För att kunna vara med och styra och känna motivation i vårt arbete behövs en vision...”

Så började vår resa 2020, en resa med att göra Uppsala universitets mål och strategier till våra. Under 2021 slutförde vi uppdraget och nu har vetenskapsområdet för medicin och farmaci en egen vass strategi: Vision:Medfarm.

Glädjande många har deltagit i processen och nu får vi alla möjligheten att fortsätta engagera oss i det viktiga arbetet. Ingen strategi är ju bättre än sitt genomförande. Att genomföra en strategi handlar om att få människor att samarbeta för att uppnå ett resultat tillsammans. Jag hoppas att de tydliga målen och delmålen ska sporra oss i våra ambitioner.

Det är min förhoppning att Vision: Medfarm ska ge både inspiration och vägledning för alla medarbetare, studenter och samarbetsparter under de kommande åren.

Senast uppdaterad: 2023-01-18