Disciplinary domain of Medicine and Pharmacy – An introduction

A 32 page booklet introducing the Disciplinary domain of Medicine and Pharmacy at Uppsala University is available to download. The material highlights, among other things, the medical and faculties, strong research areas, facilities and infrastructures.

Download  Disciplinary domain of Medicine and Pharmacy – An introduction

En 32-sidig broschyr som presenterar Vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet finns för nedladdning. Materialet belyser bland annat de medicinska och farmaceutiska fakulteterna, starka forskningsområden, faciliteter och infrastrukturer.

Ladda ned  Vetenskapsområdet för medicin och farmaci – En introduktion