Sammanträden 2019/2020

Docenturkommittén​​

 • Måndag 7 oktober
 • Tisdag 26 november
 • Tisdag 4 februari 2020
 • Tisdag 31 mars 2020
 • Måndag 1 juni 2020, lokal: Scheelerummet på BMC

BMC, B1: 122 b, klockan 15–17 (om inte annat anges)

Fakultetskollegium​

 • Tisdag 12 mars, klockan 15.30
 • Tisdag 11 juni, klockan 15.30
 • Onsdag 16 oktober – Obs! Kollegiet är inställt.
 • Tisdag 10 december, klockan 15.30

Farmaceutiska kommittén​

Höstterminen 2019

 • Tisdag 20 augusti, lokal: Tuvstarren
 • Tisdag 10 september
 • Måndag 7 oktober
 • Tisdag 5 november
 • Tisdag 10 december, klockan 9–12
 • Måndag 13 januari

Vårterminen 2020

 • Måndag 10 februari, klockan 12.30–15
 • Måndag 9 mars
 • Måndag 31 mars
 • Måndag 4 maj
 • Måndag 25 maj
 • Måndag 8 juni, klockan 11–16, lokal: Tuvstarren, Segerstedthuset

BMC, Scheelerummet, klockan 13–16

Kommittén för lika villkor​​​​

2019

 • Onsdag 6 november
 • Onsdag 11 december

2020

 • Onsdag 29 januari
 • Onsdag 4 mars
 • Onsdag 15 april
 • Onsdag 27 maj Hotel Von Kraemer kl.13.30-15.00
 • Onsdag 9 september
 • Onsdag 14 oktober
 • Onsdag 11 november
 • Onsdag 16 december

 BMC, A11:220b, klockan 15.30–17

Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​

 • 29 augusti
 • 13 september
 • 16 oktober, lokal: Tuvstarren, Segerstedthuset
 • 25 oktober, kursplanegruff
 • 14 november
 • 12 december, lokal: Tuvstarren Segerstedt
 • 23 januari 2020

BMC, Scheelerummet, klockan 8.30–12 om inte annat anges

Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​​

 • ​Tisdag 29 januari 
 • Tisdag 5 mars
 • Tisdag 23 april
 • Tisdag 28 maj
 • Tisdag 20 augusti, lokal PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 1 oktober
 • Tisdag 5 november, lokal PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 10 december, lokal PLA 00 207 Nornan

Segerstedthuset, PLA 01 410 Kungsmyntan klockan 14–17

Kommittén för utbildning på forskarnivå​​​​

Höstterminen 2019

 • Tisdag 20 augusti
 • Tisdag 24 september
 • Tisdag 22 oktober
 • Tisdag 19 november
 • Måndag 9 december

Vårterminen 2020

 • Tisdag 21 januari
 • Tisdag 25 februari
 • Tisdag 24 mars
 • Tisdag 21 april
 • Tisdag 19 maj
 • Tisdag 16 juni

BMC, Scheelerummet, klockan 13–17

Medicinska kommittén

Höstterminen 2019

 • Måndag 1 oktober
 • Onsdag 21 november (Observera ny tid och lokal! Klockan 16–17.30, Lilla konferensrummet, Akademiska sjukhuset, ingång 40, plan 4)

Akademiska sjukhuset, Robergbiblioteket, ingång 40, plan 4, klockan 15–16.30

Vårterminen 2020

 • Tisdag 25 februari
 • Onsdag 8 april
 • Tisdag 26 maj

Segerstedthuset, Häggen plan 4, klockan 15.30–17

Områdesnämnden​​​​

Höstterminen 2019

 • Onsdag 28 augusti
 • Onsdag 18 september
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 20 november
 • Onsdag 18 december

Vårterminen 2020

 • Onsdag 29 januari
 • Onsdag 19 februari
 • Onsdag 18 mars 
 • Onsdag 15 april
 • Onsdag 20 maj 
 • Onsdag 17 juni 

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1, klockan 9–12

Områdesnämndens arbetsutskott​​​  ​​

Höstterminen 2019

 • Onsdag 21 augusti
 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 11 september
 • Onsdag 25 september
 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 9 oktober, klockan 9–11
 • Onsdag 16 oktober
 • Onsdag 30 oktober
 • Onsdag 6 november
 • Onsdag 13 november
 • Onsdag 27 november
 • Onsdag 4 december
 • Onsdag 11 december
 • Onsdag 8 januari
 • Onsdag 15 januari

Höstterminen 2020

 • Onsdag 22 januari
 • Onsdag 5 februari
 • Onsdag 12 februari
 • Onsdag 26 februari
 • Onsdag 4 mars
 • Onsdag 11 mars
 • Onsdag 25 mars
 • Onsdag 1 april
 • Onsdag 8 april
 • Onsdag 22 april
 • Onsdag 29 april
 • Onsdag 6 maj
 • Onsdag 13 maj
 • Onsdag 27 maj
 • Onsdag 3 juni
 • Onsdag 10 juni
 • Onsdag 24 juni

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1klockan 13–15

Prefektmöte​

 • Onsdag 13 februari
 • Onsdag  27 mars –informationsmöte bara för de som ska med till Bryssel
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 4 december

Lokal varierar, klockan 15.30–17

Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet​​​ ​​ 

 • Tisdag 15 oktober
 • Tisdag 12 november
 • Tisdag 17 december

2020

 • Tisdag 4 februari
 • Tisdag 3 mars
 • Tisdag 21 april
 • Tisdag 19 maj
 • Tisdag 1 september
 • Tisdag 6 oktober
 • Tisdag 10 november
 • Tisdag 8 december

BMC, Boströmrummet, klockan 13.15–16.30

Programkommittén för biomedicinprogrammet​​​​

 • Måndag 2 september
 • Måndag 7 oktober
 • Måndag 11 november
 • Onsdag 11 december (Segerstedt, lokal PLA 00 206 Brunörten)

BMC, B/A11:220b, klockan 13–16

Programkommittén för logopedprogrammet​​​

Höstterminen 2019

 • Tisdag 17 september 
 • Tisdag 22 oktober
 • Tisdag 3 december

Vårterminen 2020

 • Tisdag 11 februari 
 • Torsdag 2 april 
 • Tisdag 2 juni 

BMC, CerebRum, logopedenheten, klockan 14.30–16.45

Programkommittén för läkarprogrammet​​​

Höstterminen 2019

 • Onsdag 13 november 2019
 • Onsdag 11 december 2019

Vårterminen 2020

 • Tisdag 21 januari 2020
 • Tisdag 11 februari 2020
 • Tisdag 10 mars 2020
 • Tisdag 14 april 2020
 • Fredag 8 maj 2020, Krusenberg, klockan 08.30–12
 • Tisdag 2 juni 2020

Kungsmyntan, klockan 13–16.30

Programkommittén för masterprogrammen​​

2019

 • Onsdag 27 november, BMC, Boströmrummet, klockan 9–12
 • Onsdag 18 december, Eklundshof, klockan 13–16

2020

 • Onsdag 22 januari, BMC
 • Fredag 14 februari, Rudbecklab
 • Torsdag 12 mars, BMC
 • Onsdag 15 april, Rudbecklab
 • Tisdag 12 maj, BMC
 • Tisdag 25 augusti, Rudbecklab
 • Torsdag 17 september, BMC
 • Onsdag 7 oktober, Rudbecklab
 • Torsdag 12 november, BMC 
 • Torsdag 17 december, Rudbecklab 

BMC, konferensrummet IFV, B11:215b
Rudbecklaboratoriet, hus C11 våning 3, Charles Darwin
Klockan 13–16

Programkommittén för fysioterapeutprogrammet​​​ 

Höstterminen 2019

 • Torsdag 5 september, lokal: Segerstedt PLA 00 206 Brunörten
 • Torsdag 3 oktober
 • Torsdag 14 november
 • Torsdag 12 december, lokal: Segerstedt PLA 00 206 Brunörten

Sal E10:3309, SciLifeLab, BMC, klockan 13.30–16

Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

Höstterminen 2019

 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 6 november
 • Onsdag 4 december

Vårterminen 2020

 • Onsdag 15 januari
 • Onsdag 12 februari
 • Onsdag 11 mars
 • Onsdag 8 april
 • Onsdag 6 maj
 • Onsdag 3 juni

Höstterminen 2020

 • Onsdag 9 september
 • Onsdag 7 oktober
 • Onsdag 4 november
 • Onsdag 2 december
 • Onsdag 13 januari 2021

Segerstedthuset, klockan 9 (arbetsutskottet träffas klockan 8)

Arbetsutskottet för programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

Höstterminen 2019

 • Onsdag 21 augusti
 • Onsdag 18 september
 • Torsdag 17 oktober
 • Onsdag 13 november
 • Torsdag 19 december

Vårterminen 2020

 • Onsdag 29 januari
 • Onsdag 26 februari
 • Onsdag 25 mars
 • Onsdag 22 april
 • Onsdag 20 maj

Höstterminen 2020

 • Onsdag 26 augusti
 • Onsdag 23 september
 • Onsdag 21 oktober
 • Onsdag 18 november
 • Onsdag 16 december

Segerstedthuset, klockan 8

Upptaktsdagar

Höstterminen 2020

 • 27–28 augusti

Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten​​​​ 

 • Onsdag 22 augusti
 • Måndag 3 september
 • Tisdag 25 september
 • Tisdag 9 oktober
 • Tisdag 23 oktober
 • Tisdag 6 november, klockan 9–12
 • Onsdag 21 november
 • Måndag 3 december
 • Måndag 17 december

Robergbiblioteket, Akademiska sjukhuset (ingång 40, 4 tr.), klockan 13–16.30

Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

 • Onsdag 18 april, klockan 15.30–17
 • Tisdag 15 maj, klockan 10–12
 • Måndagen 21 maj, klockan 15.15–17
 • Tisdag 5 juni, klockan 13–15
 • Tisdag 4 september, klockan 15–17
 • Tisdag 2 oktober, klockan 15–17
 • Tisdag 6 november, klockan 15–17
 • Tisdag 4 december, klockan 15–17

Scheelerummet, BMC

Samrådsnämnden Landstinget i Uppsala län- Uppsala universitet​​

 • Måndag 11 mars
 • Måndag 20 maj
 • Måndag 30 september
 • Måndag 18 november

Klockan 16–17

Universitetssjukvårdsstyrelsen

 • Måndag 11 mars
 • Måndag 20 maj
 • Måndag 30 september
 • Måndag 18 november

Klockan 15.30–16

Samrådsgruppen Akademiska sjukhuset - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

 • Onsdag 9 januari
 • Måndag 18 mars
 • Måndag 3 juni

Stiernstedtsalen, Akademiska sjukhuset, ing 13, 2 tr, klockan 15.30–17

Universitetssjukvårdsnämnden