Sammanträden 2018/2019

Docenturkommittén​​

 • Måndag 7 oktober
 • Tisdag 26 november
 • Tisdag 4 februari (2020)
 • Tisdag 31 mars (2020)
 • Måndag 18 maj (2020)

BMC, B1: 122 b, kl. 15–17 (om ej annat anges)

Fakultetskollegium​

 • Tisdag 12 mars, kl. 15.30
 • Tisdag 11 juni, kl 15.30
 • Onsdag 16 oktober, kl. 15.30
 • Tisdag 10 december, kl. 15.30

Farmaceutiska kommittén​

 • Tisdagen den 20 augusti, Lokal: Tuvstarren
  Tisdagen den 10 september
  Måndagen den 7 oktober
  Tisdagen den 5 november
  Tisdagen den 10 december, kl. 09.00–12.00

BMC, Scheelerummet, kl. 13.00-16.00

Kommittén för lika villkor​​​

 • Onsdag 7 november BMC, Boströmrummet 
 • Onsdag 12 december BMC, Boströmrummet 
 • Onsdag 6 februari
 • Onsdag 6 mars
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 22 maj
 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 9 oktober
 • Onsdag 6 november
 • Onsdag 11 december

 BMC, A11:220b, kl. 15.30-17.00

Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​

 • 29 augusti
 • 13 september
 • 16 oktober, Lokal: Tuvstarren, Segerstedthuset
 • 25 oktober, kursplanegruff
 • 14 november
 • 12 december Lokal: Tuvstarren Segerstedt
 • 23 januari 2020

BMC, Scheelerummet, kl 8.30-12.00 om ej annat anges

Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå​​​

 • Tisdag 11 december, PLA 00 207 Nornan  OBS: kl. 13.00–16.30

2019

 • Tisdag 29 januari, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 5 mars, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 23 april, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 28 maj, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 20 augusti, PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 1 oktober, PLA 01 410 Kungsmyntan
 • Tisdag 5 november, PLA 00 207 Nornan
 • Tisdag 10 december, PLA 00 207 Nornan

Segerstedthuset, kl. 14.00–17.00

Kommittén för utbildning på forskarnivå​​​​

 • ​Tisdag 28 augusti
 • Tisdag 18 september
 • Tisdag 23 oktober
 • Onsdag 21 november
 • Tisdag 11 december

VT19

 • Tisdag 15 januari
 • Måndag 25 februari
 • Måndag 18 mars
 • Tisdag 23 april
 • Tisdag 21 maj
 • Tisdag 18 juni

HT19

 • Tisdag 20 augusti
 • Tisdag 24 september
 • Tisdag 22 oktober
 • Tisdag 19 november
 • Måndag 9 december

VT20

 • Tisdag 21 januari
 • Tisdag 25 februari
 • Tisdag 24 mars
 • Tisdag 21 april
 • Tisdag 19 maj
 • Tisdag 16 juni

BMC, Scheelerummet, kl 13.00–17.00

Medicinska kommittén

 • Måndag 1 oktober
 • Onsdag 21 november, OBS ny lokal och tid! klockan 16.00-17.30, Lilla konferensrummet, akademiska sjukhuset, ingång 40, plan 4

Akademiska sjukhuset, Robergbiblioteket, ingång 40, plan 4, kl 15.00 - 16.30

Områdesnämnden​​​​

 • Onsdag 19 september
 • Onsdag 24 oktober
 • Onsdag 21 november
 • Onsdag 19 december
 • Onsdag 23 januari
 • Onsdag 20 februari
 • Onsdag 20 mars
 • Onsdag 17 april
 • Onsdag 22 maj
 • Onsdag 19 juni
 • Onsdag 28 augusti
 • Onsdag 18 september
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 20 november
 • Onsdag 18 december
 • Onsdag 29 januari 2020

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1, kl 09.00- 12.00

Områdesnämndens arbetsutskott​​​  ​​

 • Onsdag 15 augusti
 • Onsdag 22 augusti, 9:00-11:00
 • Onsdag 29 augusti, 13:30-15:00
 • Onsdag 5 september
 • Onsdag 12 september
 • Onsdag 26 september
 • Onsdag 3 oktober, 9:00-11:00
 • Onsdag 10 oktober
 • Onsdag 17 oktober
 • Onsdag 31 oktober
 • Onsdag 7 november
 • Onsdag 14 november
 • Onsdag 28 november
 • Onsdag 5 december
 • Onsdag 12 december
 • Onsdag 9 januari
 • Onsdag 16 januari
 • Onsdag 30 januari
 • Onsdag 6 februari
 • Onsdag 13 februari
 • Onsdag 27 februari
 • Onsdag 6 mars
 • Onsdag 13 mars
 • Onsdag 27 mars
 • Onsdag 3 april
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 8 maj
 • Onsdag 15 maj
 • Tisdag 28 maj
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 12 juni
 • Onsdag 26 juni
 • Onsdag 21 augusti
 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 11 september
 • Onsdag 25 september
 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 9 oktober, (kl. 9.00–11.00)
 • Onsdag 16 oktober
 • Onsdag 30 oktober
 • Onsdag 6 november
 • Onsdag 13 november
 • Onsdag 27 november
 • Onsdag 4 december
 • Onsdag 11 december
 • Onsdag 8 januari 2020
 • Onsdag 15 januari 2020
 • Onsdag 22 januari 2020

Segerstedthuset, Tuvstarren, plan 1kl 13.00 - 15.00

Prefektmöte​

 • Onsdag 13 februari
 • Onsdag  27 mars, (informationsmöte bara för de som ska med till Bryssel)
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 23 oktober
 • Onsdag 4 december

Lokal varierar, kl 15.30–17.00

Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet​​​ ​​ 

 • Tisdag 13 november 
 • Tisdag 18 december 
 • Tisdag 5 februari
 • Tisdag 12 mars
 • Tisdag 16 april
 • Tisdag 21 maj
 • Tisdag 3 september
 • Tisdag 15 oktober
 • Tisdag 12 november
 • Tisdag 17 december

BMC, Boströmrummet, kl 13.15 - 16.30

Programkommittén för biomedicinprogrammet​​​​

VT19

 • Måndag 11 februari
 • Måndag 18 mars 
 • Måndag 6 maj  
 • Måndag 3 juni 

BMC, B/A11:220b, kl 13.00 - 16.00

HT19

 • Måndag 2 september
 • Måndag 7 oktober
 • Måndag 11 november
 • Onsdag 11 december (Segerstedt, lokal PLA 00 206 Brunörten)

BMC, B/A11:220b, kl 13.00 - 16.00

Programkommittén för logopedprogrammet​​​

VT19

 • Torsdag 14 februari 
 • Torsdag 21 mars 
 • Torsdag 2 maj
 • Torsdag 13 juni 

HT19

 • Tisdag 17 september 
 • Tisdag 22 oktober
 • Tisdag 3 december

BMC, CerebRum, logopedenheten, kl 14.30-16.30

Programkommittén för läkarprogrammet​​​

 • 23 januari 2019, Robergsbiblioteket, kl. 13.00–16.30
 • 11 februari 2019, Nornan, kl. 13.00–16.30
 • 14 mars 2019, Kungsmyntan, kl. 13.00–16.30
 • 3 april 2019, Krusenberg, 8.30–12.00
 • 8 maj 2019, Robergsbiblioteket, kl. 13.00–16.30
 • 4 juni 2019, Nornan, kl. 13.00–16.30
 • 22 augusti 2019, Kungsmyntan, kl. 13.00–16.30
 • 12 september 2019, Kungsmyntan, kl. 13.00–16.30
 • 17 oktober 2019, Kungsmyntan, kl. 13.00–16.30
 • 13 november 2019, Kungsmyntan, kl. 13.00–16.30
 • 11 december 2019, Kungsmyntan, kl. 13.00–16.30

Programkommittén för masterprogrammen​​

 • Tisdag 15 januari
 • Torsdag 14 februari
 • Onsdag 3 april
 • Onsdag 15 maj
 • Onsdag 21 augusti
 • Måndag 16 september
 • Tisdag 22 oktober
 • Onsdag 27 november
 • Onsdag 18 december

BMC, Boströmrummet, kl. 13.00–16.00

Programkommittén för fysioterapeutprogrammet​​​ 

VT19

 • Torsdag 31 januari 
 • Torsdag 14 mars
 • Torsdag 11 april
 • Torsdag 16 maj 

sal E10:3309, SciLifeLab, BMC, kl 13.30–16.00

HT19

 • Torsdag 5 september (Segerstedt, lokal PLA 00 206 Brunörten)
 • Torsdag 3 oktober
 • Torsdag 14 november
 • Torsdag 12 december (Segerstedt, lokal  PLA 00 206 Brunörten)

sal E10:3309, SciLifeLab, BMC, kl 13.30–16.00

Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

VT19

 • Onsdag 16 januari
 • Onsdag 13 februari
 • Onsdag 13 mars
 • Onsdag 10 april
 • Onsdag 8 maj
 • Onsdag 5 juni

HT19

 • Onsdag 4 september
 • Onsdag 2 oktober
 • Onsdag 6 november
 • Onsdag 4 december

VT20

 • Onsdag 15 januari

Akademiska sjukhuset, ing. 15, kl. 09.00 (arbetsutskottet träffas kl. 08.00)

Arbetsutskottet för programkommittén för sjuksköterskeprogrammen​​​

VT19

 • Onsdag 30 januari
 • Onsdag 27 februari
 • Onsdag 27 mars
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 22 maj

HT19

 • Onsdag 21 augusti
 • Onsdag 18 september
 • Torsdag 17 oktober
 • Onsdag 20 november
 • Onsdag 18 december

Akademiska sjukhuset, ing. 15, kl. 08.00

Rekryteringsgrupp för anställningar inom medicinska fakulteten​​​​ 

 • Onsdag 22 augusti
 • Måndag 3 september
 • Tisdag 25 september
 • Tisdag 9 oktober
 • Tisdag 23 oktober
 • Tisdag 6 november kl. 09.00–12.00 obs tiden!
 • Onsdag 21 november
 • Måndag 3 december
 • Måndag 17 december

Robergbiblioteket, Akademiska sjukhuset (ingång 40, 4 tr.), kl. 13.00–16.30

Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

 • Onsdag 18 april kl. 15.30–17.00
 • Tisdag 15 maj kl. 10.00–12.00
 • Måndagen 21 maj kl. 15.15–17.00
 • Tisdag 5 juni kl. 13.00–15.00
 • Tisdag 4 september kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 2 oktober kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 6 november kl. 15.00–17.00
 • Tisdag 4 december kl. 15.00–17.00

Scheelerummet, BMC

Samrådsnämnden Landstinget i Uppsala län- Uppsala universitet​​

 • Måndag 11 mars, 16.00-17.00
 • Måndag 20 maj, 16.00-17.00
 • Måndag 30 september, 16.00-17.00
 • Måndag 18 november, 16.00-17.00

Universitetssjukvårdsstyrelsen

 • Måndag 11 mars, 15.30-16.00
 • Måndag 20 maj, 15.30-16.00
 • Måndag 30 september, 15.30-16.00
 • Måndag 18 november, 15.30-16.00

Samrådsgruppen Akademiska sjukhuset - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci

 • Onsdag 9 januari, 15.30-17.00
 • Måndag 18 mars, 15.30-17.00
 • Måndag 3 juni, 15.30-17.00

Stiernstedtsalen, Akademiska sjukhuset, ing 13, 2 tr

Universitetssjukvårdsnämnden