Vi ingår i PRåM

Det är vi som ingår i PRåM verksamhetsperioden 09/2015–08/2018. Kontakta oss gärna med idéer och frågor kring rådets verksamhet.

Johanna Björling, studentrepresentant, Farmaceutiska fakulteten

Jörgen Bengtsson*, Apotekarprogrammet

Julia Parlow, doktorandrepresentant, Farmaceutiska fakulteten

Veronica Granath, Kliniskt träningscentrum

Dick Wågsäter, Biomedicinska analytikerprogrammet

Ulf Holmbäck*, Klinisk Nutrition, forskarutbildningsrepresentant

Åsa Johansson, Biomedicinprogrammet

Nadina Laurent, Logopedprogrammet

vakant, studentrepresentant, Medicinska fakulteten

Emma Lundkvist, Receptarieprogrammet

Anna-Carin Lundqvist, MedFarmDoIT

Dorothe Spillman, Läkarprogrammet

Eva Thörnqvist*, Sjuksköterskeprogrammet

Susanne Tingsborg, Masterprogram

Charlotte Urell, Fysioterapeutprogrammet

* permanent arbetsgrupp