Öppen verkstad

Som ett led i att göra PRåM mer lärarcentrerat kommer vi att ersätta våra traditionella konkretiseringsverkstäder med en öppen verkstad som kommer att anordnas den sista onsdagen varje månad kl 10.15–12.00 i lokal BMC A3:3, således 25:e september, 30:e oktober samt 27:e november.

Vi tror att detta kan öka det pedagogiska utbytet inom vårt vetenskapsområde och där man som enskild lärare har möjlighet att diskutera sina egna pedagogiska frågor och utvecklingsområden. PRåM har möjlighet att ta dessa idéer vidare inom området förtill exempel spridning av goda exempel.

Vid frågor, hör gärna av er via pram@medfarm.uu.se