Pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (PRåM)

BMC

Det övergripande syftet med det Pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (PRåM) är att vara en framtidsfokuserad, ämnesdidaktisk nod och en drivande kraft bakom områdets pedagogiska utveckling. Målet är att ge förutsättningar för att vetenskapsområdet ska kunna leverera en högkvalitativ utbildning, enligt universitetets mål och strategier.

PRåM ger stöd och råd både till grundutbildnings- och forskarutbildningskommittéerna samt till undervisande lärare. Arbetet sker dels på ett övergripande plan och dels direkt, genom uppsökande verksamhet och konsultation med enskilda lärare. Relaterat till detta strävar vi också efter att utveckla en bra inlärningsmiljö.

Vi ansvarar för att sprida information om lärarexcellens och pedagogiska medel samt om andra utvecklande aktiviteter inom lärande. Vi arrangerar mötesplatser mellan utbildningarna på våra två fakulteter och mellan lärare på olika nivåer samt deltar i universitetsgemensamma pedagogiska sammanhang.

Vi deltar också i den universitetsövergripande samverkansgruppen för universitetets pedagogiska enheter, verkar för ett erfarenhetsutbyte mellan utbildningar inom och utanför verksamhetsområdet samt sprider goda exempel mellan undervisande lärare, till exempel i samband med utbildningsutvärderingar.

Information och kontakt: pram@medfarm.uu.se

PRåM:s pedagogiska portal

På PRåM:s pedagogiska portal på på Studium kan du läsa mer om oss, vilka vi är och vad som är på gång.

Till Studium

Senast uppdaterad: 2021-02-10