Samlat pedagogiskt stöd vid vetenskapsområdet

Den pedagogiska noden skapar förutsättningar för lärare och utbildningsledare att bedriva förstklassig undervisning.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci erbjuder ett brett stöd till dig som undervisar. Kontakta oss om du vill utveckla din undervisning eller utvecklas som pedagog. Som pedagogisk nod ger vi dig ett samlat stöd.

Kommande aktiviteter

Missa inte någon av våra föreläsningar, workshoppar eller andra verksamheter som kan hjälpa dig att utveckla ditt lärande.

Se hela programmet.

Hur kan vi hjälpa dig?

Pedagogiskt samarbete och utveckling

Jag vill ha hjälp med att

 • använda lärmiljön för att aktivera studenterna i undervisningen
 • utveckla mig som lärare och bli excellent lärare
 • få inspiration och utveckla studenternas verksamhetsförlagda utbildning.

PRåM kan hjälpa dig. Välkommen!

Jag vill ha hjälp med att

 • få inspiration och stöd i hur jag kan utveckla min undervisning
 • utveckla mina tentamensfrågor eller examinationsuppgifter
 • se hur forskning om studenters lärande kan användas som utgångspunkt i min undervisningsplanering.

Områdets pedagogiska utvecklare kan hjälpa dig. Välkommen!

Skräddarsydda system

Jag vill ha hjälp med att

 • erbjuda mina studenter unika övningsuppgifter, vilket skulle förbättra inlärning och minska fusk
 • förenkla en tidsödande administrativ uppgift, till exempel med ett webbaserat system
 • utveckla ett system där mina studenter får öva på att identifiera strukturer i vävnadssnitt.

MedfarmDoIT kan hjälpa dig. Välkommen!

Film och ljud

Jag vill ha hjälp med att
 • spela in film
 • utveckla en MOOC eller webbutbildning tillsammans med systemutvecklare och pedagogiska utvecklare
 • konkretisera en filmidé
 • jobba med ljud, foto, rörlig bild, musik, animation eller grafik.

MedfarmDoIT kan hjälpa dig. Välkommen!

I den pedagogiska noden skapar vi förutsättningar för dig som undervisar eller är utbildningsansvarig att bedriva förstklassig undervisning som bygger på vetenskaplig evidens. Vi driver områdets pedagogiska utveckling och stöder de som vill förverkliga sina undervisningsidéer. Initiativet till noden togs av områdets prodekaner för utbildning.

Pedagogiska rådet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (PRåM) är ett nätverk för pedagogiskt samarbete och pedagogisk utveckling. Det består av aktiva lärare från alla program och avdelningar inom området.

MedfarmDoIT är en stödenhet med områdesövergripande pedagogiska utvecklare, systemutvecklare, systemadministratörer, medieproducenter samt pedagogiska utvecklare som arbetar mot läkarprogrammet.

Den pedagogiska noden samlar MedfarmDoIT, PRåM och de pedagogiska utvecklarna.
Senast uppdaterad: 2022-12-02