Universitetssjukvårdsstyrelsen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Universitetssjukvårdsstyrelsen är ett gemensamt organ för samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län.

Universitetssjukvårdsstyrelsen fattar beslut om

 • gemensamma visioner och målsättningar
 • gemensamma utvecklingsområden
 • ALF-enheter
 • samverkan med andra landsting
 • omfördelning av medel mellan grundutbildning och forskning
 • prioritering och fördelning av ALF-ersättningen
 • samverkan kring medel utöver ALF-ersättningen
 • redovisning och uppföljning av ALF-ersättningen
 • konsekvensanalys för omräkning av ersättningen
 • överenskommelse om fördelning av direkta och indirekta kostnader vid externfinansierad forskning.

Landstingets representanter

 • Emelie Orring (M), regionråd och ordförande i regionstyrelsen
 • Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd och ersättare i regionstyrelsen
 • Helena Proos (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i regionstyrelsen
 • Vivianne Macdisi (S), oppositionsråd och ledamot i regionstyrelsen
 • Johan von Knorring, regiondirektör
 • Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör
 • Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset

Universitetets representanter

 • Eva Åkesson, rektor
 • Caroline Sjöberg, universitetsdirektör
 • Stellan Sandler, vicerektor
 • Eva Tiensuu Jansson, dekanus
 • Matts Olovsson, professor
 • Nils Hailer, professor
 • Tony Hansson, kanslichef
 • Vakant, studeranderepresentant

Ansvariga Handläggare