Universitetssjukvårdsnämnden

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Universitetssjukvårdsnämnden är ett gemensamt organ mellan vetenskapsområdet för medicin och farmaci och förvaltningsledningen inom landstinget när det gäller samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården.

Universitetssjukvårdsnämndens uppgift är att vara ett beredande organ till Universitetssjukvårdsstyrelsen och att besluta i frågor som Universitetssjukvårdsstyrelsen delegerar till Universitetssjukvårdsnämnden. 

Universitetssjukvårdsstyrelsen har delegerat till Universitetssjukvårdsnämnden att besluta om fördelning av centrala strategiska medel, indelning i ALF-grupper och sammansättning av ALF-grupper.

Universitetssjukvårdsnämnden har i uppdrag att till Universitetssjukvårdsstyrelsen årligen utarbeta ett underlag till verksamhetsplan (ALF-plan) och sammanställa en ekonomisk och verksamhetsinriktad redovisning av ALF-medlens användning.

LANDSTINGETS REPRESENTANTER

UNIVERSITETETS REPRESENTANTER

NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

  • Marie Ekman, controller
  • Vakant, klinisk prefekt

Ansvarig Handläggare

  • Anna Liljestam Hurtigh