Universitetssjukvårdsnämnden

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Universitetssjukvårdsnämnden är ett gemensamt organ mellan vetenskapsområdet för medicin och farmaci och landstingets förvaltningsledning när det gäller samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården.

Universitetssjukvårdsnämndens uppgift är att vara ett beredande organ till universitetssjukvårdsstyrelsen och att besluta i frågor som universitetssjukvårdsstyrelsen delegerar till universitetssjukvårdsnämnden.

Universitetssjukvårdsnämnden beslutar om fördelning av centrala strategiska medel, indelning i ALF-grupper och sammansättning av ALF-grupper.

Universitetssjukvårdsnämnden har som uppgift att till universitetssjukvårdsstyrelsen varje år ta fram ett underlag för en verksamhetsplan (ALF-plan) och att sammanställa en ekonomisk och affärsinriktad redogörelse för hur ALF-medlen används.

LANDSTINGETS REPRESENTANTER

UNIVERSITETETS REPRESENTANTER

NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

  • Marie Ekman, controller
  • Vakant, klinisk prefekt

Ansvarig Handläggare

  • Anna Liljestam Hurtigh