Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen: sjuksköterske-, röntgensjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2022-08-31 – 2023-06-06)

Ledamöter

Studentrepresentanter

  • Miranda Pettersson, ordförande SSiU, sjuksköterskeprogrammet
  • Agnes Thor, viceordförande SSiU, sjuksköterskeprogrammet
  • Leonard Ronge, ordförande GoS, sjuksköterskeprogrammet

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2022-10-21