Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen: Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Specialistsjuksköterske- och Barnmorskeprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2021-08-31 – 2022-06-06)

Ledamöter

Studentrepresentanter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare

  • Ivana Colic, utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci
Senast uppdaterad: 2022-06-07