Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen: Sjuksköterske-, Röntgensjuksköterske-, Specialistsjuksköterske- och Barnmorskeprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2019-09-01 – 2020-06-30)

Ledamöter

 • Ulrika Pöder, ordförande, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Eva Jangland, vice ordförande, institutionen för kirurgiska vetenskaper
   
 • Birgitta Johansson, universitetslektor, institutionen för immunologi, genetik och patologi 
 • Caisa Öster, programansvarig specialistsjuksköterskeprogrammet, institutionen för neurovetenskap
 • Camilla Andersson, programansvarig röntgensjuksköterskeprogrammet, institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • Cecilia Ekéus, programansvarig barnmorskeprogrammet, institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Christine Leo Swenne, programansvarig sjuksköterskeprogrammet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Gunn Engvall, universitetslektor, institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Gunnel Larsson, universitetslektor, institutionen för medicinska vetenskaper
 • Katarina Hjelm, professor, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Marie Sjödin, representant Akademiska sjukhuset
 • Sayeh Ardabili, representant Region Uppsala
 • Carina Ahlstedt, representant Uppsala kommun

Studentrepresentanter:

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare

 • Ivana Colic, utbildningshandläggare, Kansliet för medicin och farmaci