Samrådsgrupp

Protokoll | Sammanträdestider

Samrådsgruppen bereder frågor som är gemensamma för Akademiska sjukhuset och vetenskapsområdet för medicin och farmaci, till exempel anställnings- och lokalfrågor.

Region Uppsalas representanter

  • Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör och sammankallande för samrådsgruppen
  • Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör
  • Peter Stålberg, forsknings- och utbildningsdirektör på Akademiska sjukhuset

Uppsala universitets representanter

  • Eva Tiensuu Jansson, professor, ställföreträdande vicerektor
  • Karin Forsberg Nilsson, professor, dekanus
  • Matts Olovsson, professor, prodekan
  • Tony Hansson, kanslichef

Ansvarig Handläggare

  • Monica Swensson, Region Uppsala
Senast uppdaterad: 2021-09-23