Samrådsgrupp

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Samrådsgruppen bereder frågor som är gemensamma för vetenskapsområdet och Akademiska sjukhuset. Det gäller till exempel anställnings- och lokalfrågor.

Ordinarie ledamöter Uppsala universitet

Ordinarie ledamöter Akademiska sjukhuset

Ansvarig Handläggare

  • vakant