Rekryteringsgruppen för läraranställningar vid medicinska fakulteten

Mandatperiod: 2020–07–01 - 2023–06–30
(studeranderepresentanter 2020–07–01 - 2021–06–30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Närvaro- och yttranderätt

  • Mats Larhed, vicerektor, professor
  • Sune Larsson, professor, FoU-chef vid Akademiska sjukhuset

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-02-17