Rekryteringsgruppen för läraranställningar vid medicinska fakulteten

Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2022-07-01 – 2023-06-30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-02-22