Rekryteringsgruppen för läraranställningar vid medicinska fakulteten

Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2021-07-01 – 2022-06-30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

  • Mats Larhed, vicerektor, professor
  • Sune Larsson, professor, FoU-chef vid Akademiska sjukhuset

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-09-29