Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2018–07–01 - 2019–06–30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett kravenligt universitetets Anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Ansvarig Handläggare