Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-07-01 – 2021-06-30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

  • Sofia Kälvemark, professor 
  • Göran Alderborn, professor
  • Erik Bivehed, studerande

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-02-17