Rekryteringsgrupp för anställningar inom farmaceutiska fakulteten

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2026-06-30
(studeranderepresentanter 2023-07-01 – 2024-06-30)

Rekryteringsgruppen handlägger ärenden rörande anställning som professor samt läraranställning för vilken doktorsexamen är ett krav enligt universitetets anställningsordning.

Rekryteringsgruppen handlägger även befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-09-11