Prefektmöte

Sammanträdestider

Prefektmötet är ett forum för information och diskussion om för prefekterna relevanta frågor inom vetenskapsområdet och universitetsförvaltningen. Vicerektor är ordförande vid mötena. Områdets ställföreträdande vicerektor, dekaner och prodekaner har närvaro- och yttranderätt.

Medlemmar

 • Mats Larhed, vicerektor, ordförande
 • Mats Karlsson, prefekt vid institutionen för farmaci
 • Björn Hellman, prefekt vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Anders Karlén, prefekt vid institutionen för läkemedelskemi
 • Karin Nordin, prefekt vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Tobias Sjöblom, prefekt vid institutionen för immunologi, genetik och patologi
 • Per Hellman, prefekt vid institutionen för kirurgiska vetenskaper
 • Inger Sundström Poromaa, prefekt vid institutionen för kvinnors och barns hälsa
 • Catharina Svensson, prefekt vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi
 • Johan Kreuger, prefekt vid institutionen för medicinsk cellbiologi
 • Eva Lindberg, prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper
 • Lars Rönnblom, prefekt vid institutionen för neurovetenskap
 • Jan Norberg, föreståndare för Centrum för klinisk forskning Dalarna
 • Kent Nilsson, föreståndare för Centrum för klinisk forskning i Västerås
 • Petri Olivius, föreståndare för Centrum för klinisk forskning i Sörmland
 • Caroline Björck, föreståndare för Centrum för klinisk forskning i Gävleborg
 • Karin Jöreskog, föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder
 • Jonas Oldgren, föreståndare för Uppsala kliniska forskningsföreståndare för Centrum (UCR)
 • Jenny Alfredsson, föreståndare för föreståndare för administrativt föreståndare för Centrum för SciLifeLab i Uppsala
 • Joakim Holmdahl, centrumchef för CFVUU

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare

 • Johan Liljeros, fakultetshandläggare vid kansliet för medicin och farmaci
Senast uppdaterad: 2023-05-24