Områdesnämndens arbetsutskott (AU)

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 - 2018-06-30)

Områdesnämndens Arbetsutskott bereder aktuella och löpande frågor i områdesnämnden. Nämnden delegerar vissa beslut till arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter

Närvarande- och yttranderätt

Fakultetshandläggare