Områdesnämndens arbetsutskott (AU)

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-07-01 - 2021-06-30)

Områdesnämndens Arbetsutskott bereder aktuella och löpande frågor i områdesnämnden. Nämnden delegerar vissa beslut till arbetsutskottet.

Ordinarie ledamöter

Närvarande- och yttranderätt

Fakultetshandläggare

Senast uppdaterad: 2021-09-01