Medicinska kommitteen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2020-07-01 – 2021-06-30)

Den medicinska kommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som berör plan för rekrytering av professorer samt adjungeringar, budget och verksamhetsplanering.

Kommittén initierar och bereder större principiella frågor av strategisk karaktär som är specifika för medicinska fakulteten.

Kommittén är även rekryteringsgrupp för adjungering av universitetslektor och professor.

Ledamöter

Suppleanter

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2021-02-24