Programkommittén för Masterprogrammen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-09-01–2020-06-30
(studeranderepresentanter 2019-09-17–2020-06-30)

Ledamöter

Övriga med närvaro och yttranderätt

Ansvarig Handläggare