Programkommittén för masterprogrammen

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2021-07-01–2023-06-30
(studentrepresentanter 2022-07-01 – 2023-06-30)

Ledamöter

Övriga med närvaro- och yttranderätt

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2022-10-21