Programkommittén för logopedprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2022-07-01 – 2023-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-01-10