Programkommittén för Läkarprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare