Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2026-06-30
(studeranderepresentanter 2023-07-01 – 2024-06-30)

Kommittén för utbildning på forskarnivå är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildning på forskarnivå, dess kvalitet, innehåll och organisation. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till kommittén för utbildning på forskarnivå.

Ordinarie ledamöter, suppleanter och studierektorer står till förfogande för samråd inför att lämna in disputationsanmälan och licentiatanmälan. Personer markerade med en stjärna* är inte tillgängliga för samråd.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

  1. Eva Lindberg, professor
  2. Ulrika Simonsson, professor
  3. Johan Lennartsson, professor
  4. Ingrid Glimelius, professor

Studierektorer

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-09-04