Kommittén för lokalfrågor

Kommittén för lokalfrågor är ett beredande och rådgivande organ till områdesnämnden i frågor som rör vetenskapsområdet för medicin och farmacis övergripande behov av forsknings- och undervisningslokaler, inklusive examinationslokaler.

Här hittar du aktuell information. Kontakta oss gärna för mer information om pågående projekt.

KONTAKT

Mathias Hallberg, ordförande för kommittén för lokalfrågor

Johan Liljeros, fakultetshandläggare

Senast uppdaterad: 2022-05-13