Kommittén för lika villkor

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studentrepresentanter 2022-07-01 – 2023-06-30)

Kommittén för lika villkor är ett rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska också arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet

Ordinarie ledamöter

Ansvarig handläggare

  • Elena Johansson, studieadministrativ handläggare, kansliet för medicin och farmaci
Senast uppdaterad: 2023-02-22