Kommittén för forskningsinfrastruktur


Kommittén för forskningsinfrastruktur är ett rådgivande och beredande organ i frågor som rör nationell och regional forskningsinfrastruktur av betydelse för vetenskapsområdets forskningsverksamhet.

Kommittén ska:

  • löpande bedöma behovet av forskningsinfrastruktur av nationellt och regionalt intresse ur vetenskapsområdets perspektiv
  • var tredje år genomföra en större utvärdering av områdesfinansierad regional forskningsinfrastruktur och inventera behovet av ny regional forskningsinfrastruktur
  • var tredje år föreslå finansiering av områdesfinansierad forskningsinfrastruktur för en period av tre år.

Ledamöter

Ansvarig Handläggare

Senast uppdaterad: 2022-03-17