Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2019-07-01 – 2020-06-30)

Kommittén för utbildning på forskarnivå är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildning på forskarnivå, dess kvalitet, innehåll och organisation. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till kommittén för utbildning på forskarnivå.

Vid samråd inför inlämnande av disputationsanmälan och licentiatanmälan står ordinarie ledamöter, suppleanter och studierektorer till förfogande. Personer markerade med en stjärna* är inte tillgängliga för samråd.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

  1. Rose-Marie Amini, professor
  2. Johan Lennartsson, professor
  3. Joey Lau Börjesson, biträdande universitetslektor
  4. Mikael Hedeland, professor

Studierektorer

Handläggare