Kommittén för samverkan

Kommittén för samverkan är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör samverkan. Kommittén ska:

 • bereda ärenden som gäller samverkan inför beslut i områdesnämnden
 • följa den nationella och internationella utvecklingen inom samverkan
 • implementera universitetets program och handlingsplan för samverkan inom vetenskapsområdet
 • löpande bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter inom Uppsala universitet avseende samverkan
 • löpande bidra till att stimulera och utveckla vetenskapsområdets arbete med och former för samverkan
 • delta i arbete med nationella och internationella nätverk för samverkan
 • delta i arbete med utvärdering av samverkansverksamhet.

Ordinarie Ledamöter

 • Christel Bergström, prodekanus, ordförande
 • Tobias Sjöblom, professor
 • Kristian Sandberg, forskare
 • Sara Mangsbo, biträdande universitetslektor
 • Krister Halldin, projektkoordinator
 • Johan Wikström, professor
 • Anna Rostedt Punga, professor
 • Andy Browning, samverkansledare
 • Mariya Nezhyva, doktorandrepresentant

Ansvarig Handläggare

Maria Ferletta
forskningssekreterare 
Kansliet för medicin och farmaci

Senast uppdaterad: 2022-05-13