Kommittén för forskningsinfrastruktur

Ledamöter

  • Karl Michaëlsson, prodekan
  • Anna Bill Axelsson, forskare
  • Håkan Melhus, professor
  • Agneta Skoog Svanberg, professor
  • Åsa Johansson, biträdande universitetslektor
  • Ola Söderberg, professor
  • Anders Tengholm, professor
  • Frida Stam, doktorand

Ansvarig Handläggare

  • Erik Ullerås, projektkoordinator