Ledamöter

  • Karl Michaëlsson, prodekan
  • Anna Bill Axelsson, forskare
  • Håkan Melhus, professor
  • Agneta Skoog Svanberg, professor
  • Bo Stenerlöw, professor
  • Ola Söderberg, professor
  • Anders Tengholm, professor

Ansvarig Handläggare

  • Sofia Wretblad, forskningssekreterare