Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2017-07-01 – 2018-06-30)


Kommittén vid medicinska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (GRUNK) är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildningens uppläggning, organisation och kvalitet på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till GRUNK.

Ledamöter

Adjungerade

Ansvarig Handläggare