Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01–2023-06-30
(studeranderepresentanter 2022-07-01–2023-06-30)

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten (GRUNK) är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildningens uppläggning, organisation och kvalitet på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till GRUNK.

Ledamöter

 • Matts Olovsson, prodekanus, professor, ordförande
 • Bertil Lindahl, läkarprogrammet, professor
 • Birgitta Tomkinson, biomedicinska analytikerprogrammet, professor
 • Henrik Johansson, fysioterapeutprogrammet, universitetslektor
 • Madeleine Le Grevés, biomedicinprogrammet, professor
 • Mats Målqvist, masterprogrammen, universitetslektor
 • Monica Blom Johansson, logopedprogrammet, universitetslektor
 • Ulrika Pöder, sjuksköterskeprogrammen, universitetslektor
 • Alva Nilsson, studeranderepresentant logopedprogrammet
 • Amanda Moberg, studeranderepresentant sjuksköterskeprogrammen
 • Charles Ferebee, studeranderepresentant biomedicinprogrammet
 • Elin Pettersson, studeranderepresentant läkarprogrammet
 • Matilda Källberg, studeranderepresentant biomedicinska analytikerprogrammet
 • Tindra Cederved, studeranderepresentant fysioterapeutprogrammet
 • Vakant, studeranderepresentant masterprogrammen
 • Carina Ahlstedt, Uppsala kommun
 • Christina Halford, Akademiska sjukhuset
 • Jesper Hävermark, Region Uppsala

Adjungerade

 • Eva Thörnqvist, Pedagogiska rådet, universitetsadjunkt
 • Freja Avrin, studiebevakare, medicinska fakulteten, Uppsala studentkår
 • Maria Borgestig, projektledare för det nya arbetsterapeutprogrammet

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-01-18