Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2026-06-30
(studeranderepresentanter 2023-07-01- 2024-06-30)

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten (GRUFF) är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden, i frågor som rör utbildningens uppläggning, organisation och kvalitet på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till kommittén.

Ledamöter

Suppleanter

Studentrepresentanter

  • Vakant, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
  • Sebastian Månsson, handläggare

Doktorandrepresentanter

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-09-07