Kommittén vid farmaceutiska fakulteten för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2019-07-01- 2020-06-30)

Kommittén är rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör utbildningens uppläggning, organisation och kvalitet på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till Kommittén.

Ledamöter

Gruppsuppleanter

Närvaro- och yttranderätt

Ansvarig Handläggare