Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2021-07-01- 2022-06-30)

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten (GRUFF) är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden, i frågor som rör utbildningens uppläggning, organisation och kvalitet på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten. Områdesnämnden delegerar vissa beslut till kommittén.

Ledamöter

Gruppsuppleanter

Studentrepresentanter

  • Lea Axelsson, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
  • Kavin Askari, handläggare

Doktorandrepresentanter

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-02-01