Programkommittén för fysioterapeutprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2022-07-01 – 2023-06-30)

Ledamöter

 • Henrik Johansson, universitetslektor, ordförande
 • Charlotte Urell, universitetslektor, vice-ordförande
 • Helena Igelström, universitetslektor
 • Karin Brocki, universitetslektor
 • Malin Lagerström, universitetslektor
 • Markus Sjöblom, universitetslektor
 • Carina Ahlstedt, representant för Uppsala kommun
 • Jesper Hävermark, representant för Region Uppsala
 • Emilia Fromm, studentrepresentant
 • Hanna Andrén, studentrepresentant
 • Hanna Lundqvist, studentrepresentant

Övriga med närvaro och yttranderätt

 • Paula Eriksson, representant för Region Dalarna
 • Helena Svedbom, representant för Akademiska sjukhuset

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-05-03