Farmaceutiska kommittén

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2022-07-01 – 2023-06-30)

Farmaceutiska kommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som berör plan för rekrytering av professorer, budget och verksamhetsplanering.

Kommittén initierar och bereder större principiella frågor av strategisk karaktär som är specifika för farmaceutiska fakulteten.

Kommittén är också en rekryteringsgrupp för adjungering av universitetslektor och professor.

Ledamöter

Suppleanter

Adjungerade med närvaro- och yttranderätt

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-01-18