Elektorsförsamlingen

Dokument

Mandatperiod: 2019-09-15 – 2022-12-31

Elektorsförsamlingen utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter exklusive studentrepresentanter till områdesnämnden samt ledamöter till universitetskollegiet

Elektorsförsamlingen består av 31 ledamöter med personliga suppleanter som väljs av vetenskapsområdets fakultetskollegier. Elektorsförsamlingen består av lärare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde.

FARMACEUTISKA FAKULTETEN
Ordinarie Personlig ersättare
Mikael Hedeland,
Professor,
Läkemedelskemi
Ulf Göransson,
Professor,
Läkemedelskemi
Ingrid Nylander,
Professor,
Farmaceutisk biovetenskap
Anna Orlova,
Professor,
Läkemedelskemi
Ola Söderberg,
Professor,
Farmaceutisk biovetenskap
Björn Hellman,
Professor,
Farmaceutisk biovetenskap
Hans Lennernäs,
Professor,
Farmaci
Per Hansson,
Professor,
Farmaci
Elisabet Nielsen,
Universitetslektor,
Farmaceutisk biovetenskap
Maria Kjellsson,
Universitetslektor,
Farmaceutisk biovetenskap
Maria Karlgren,
Forskare,
Farmaci
Maria Norlin,
Universitetslektor,
Farmaceutisk biovetenskap

MEDICINSKA FAKULTETEN
Ordinarie Personlig ersättare
Ulrika Winblad,
Professor,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Ingrid Demmelmaier,
Forskare,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Karin Nordin,
Professor,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Ulrika Pöder,
Universitetslektor,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Martin Ingelsson,
Professor,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Joakim Bergström,
Forskare,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Mats Martinell,
Universitetslektor,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Magnus Petersson,
Universitetslektor,
Folkhälso- och vårdvetenskap
Vakant Anna Dimberg,
Universitetslektor,
Immunologi, genetik och patologi
Gunilla Enblad,
Professor,
Immunologi, genetik och patologi
Patrick Micke,
Universitetslektor,
Immunologi, genetik och patologi
Niklas Dahl,
Professor,
Immunologi, genetik och patologi
Bo Nilsson,
Professor,
Immunologi, genetik och patologi
Marie Allen,
Professor,
Immunologi, genetik och patologi
Lars Feuk,
Universitetslektor,
Immunologi, genetik och patologi
Sven Nelander,
Universitetslektor,
Immunologi, genetik och patologi
Marika Nestor,
Forskare,
Immunologi, genetik och patologi
Anna Bill-Axelsson,
Forskare,
Kirurgiska vetenskaper
Elisabeth Ståhle,
Professor,
Kirurgiska vetenskaper
Anders Wanhainen,
Professor,
Kirurgiska vetenskaper
Eva Jangland,
Universitetslektor,
Kirurgiska vetenskaper
Arja Harila-Saari,
Professor,
Kvinnors och barns hälsa
Anna-Karin Wikström,
Professor,
Kvinnors och barns hälsa
Mats Målqvist,
Professor,
Kvinnors och barns hälsa
Erik Olsson,
Biträdande universitetslektor,
Kvinnors och barns hälsa
Catharina Svensson,
Professor,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Anna-Karin Olsson,
Universitetslektor,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Aristidis Moustakas,
Professor,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Laia Caja Puigsubira,
Forskare,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Linus Sandegren,
Universitetslektor,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Mikael Sellin,
Biträdande universitetslektor,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Lena Kjellén,
Professor,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Jenny Hallgren Martinsson,
Universitetslektor,
Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Peter Bergsten,
Professor,
Medicinsk cellbiologi
Anders Tengholm,
Professor,
Medicinsk cellbiologi
Joey Lau,
Biträdande universitetslektor,
Medicinsk cellbiologi
Mia Phillipson,
Professor,
Medicinsk cellbiologi
Jan Eriksson,
Professor,
Medicinska vetenskaper
Östen Ljunggren,
Professor,
Medicinska vetenskaper
Mårten Fryknäs,
Universitetslektor,
Medicinska vetenskaper
Jonas Oldgren,
Professor,
Medicinska vetenskaper
Tove Fall,
Professor,
Medicinska vetenskaper
Maija-Lena Eloranta,
Forskare,
Medicinska vetenskaper
Anna Rostedt Punga,
Forskare,
Neurovetenskaper
Caisa Öster,
Universitetslektor,
Neurovetenskaper
Finn Hallböök,
Professor,
Neurovetenskaper
Dan Larhammar,
Professor,
Neurovetenskaper
Henrik Johansson,
Universitetslektor,
Neurovetenskaper
Lena Zetterberg,
Universitetslektor,
Neurovetenskaper