Elektorsförsamlingen

Dokument

Mandatperiod: 2013-10-01 – 2016-12-31

Elektorsförsamlingen utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter exklusive studentrepresentanter till områdesnämnden samt 15 ledamöter till den akademiska senaten. 

Elektorsförsamlingen består av 30 ledamöter med personliga suppleanter som väljs av vetenskapsområdets fakultetskollegier. Elektorsförsamlingen består av lärare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde.

Ordinarie ledamot Personlig suppleant
Backlund Anders 
Läkemedelskemi
Pettersson Curt 
Läkemedelskemi
Brittebo Eva 
Farmaceutisk biovetenskap
Ola Spjuth 
Farmaceutisk biovetenskap
Hallberg Mathias 
Farmaceutisk biovetenskap
Karlén Anders 
Farmaceutisk biovetenskap
Hammarlund Udenaes Margareta 
Farmaceutisk biovetenskap
Friberg Lena 
Farmaceutisk biovetenskap
Lennernäs Hans 
Farmaci
Malmsten Martin 
Farmaci
Bergsten Peter 
Medicinsk cellbiologi
Hansell Peter
Medicinsk cellbiologi
Birnir Bryndis 
Neurovetenskap
Hallböök Finn
Neurovetenskap
Björck Martin 
Kirurgiska vetenskaper
Gordh Torsten 
Kirurgiska vetenskaper
Claesson-Welsh Lena 
Immunologi, genetik och patologi
Landegren Ulf 
Immunologi, genetik och patologi
Enblad Gunilla 
Radiologi, onkologi o strålningsvetenskap
Nygren Peter 
Radiologi, onkologi o strålningsvetenskap
Essand Magnus 
Immunologi, genetik och patologi
Pontén Fredrik 
Immunologi, genetik och patologi
Gunningberg Lena 
Folkhälso- och vårdvetenskap
Nordin Karin 
Folkhälso- och vårdvetenskap
Hellström-Westas Lena 
Kvinnors och barns hälsa
Funquist Eva-Lotta 
Kvinnors och barns hälsa
Heyman Birgitta 
Medicinsk biokemi o mikrobiolog
Kreuger Johan 
Medicinsk biokemi o mikrobiolog
Lampinen Maria 
Medicinska vetenskaper
Ljunggren Östen
Medicinska vetenskaper
Larhammar Dan 
Neurovetenskap
Kullander Klas 
Neurovetenskap
Lind Lars 
Medicinska vetenskaper
Melhus Åsa 
Medicinska vetenskaper
Lytsy Per 
Folkhälso- och vårdvetenskap
Ulrika Pöder 
Folkhälso- och vårdvetenskap
Michaëlsson Karl 
Kirurgiska vetenskaper
Jangland Eva 
Kirurgiska vetenskaper
Rask-Andersen Anna 
Medicinska vetenskaper
Gustafsson Mats
Medicinska vetenskaper
Sandegren Linus 
Medicinsk biokemi o mikrobiolog
Tomkinson Birgitta 
Medicinsk biokemi o mikrobiolog
Sjöblom Tobias 
Immunologi, genetik och patologi
Feuk Lars
Immunologi, genetik och patologi
Sundström Poromaa Inger 
Kvinnors och barns hälsa
Nevéus Tryggve 
Kvinnors och barns hälsa
Svensson Catharina 
Medicinsk biokemi o mikrobiolog
Johansson Staffan 
Medicinsk biokemi o mikrobiolog
Tengholm Anders 
Medicinsk cellbiologi
Westermark Gunilla 
Medicinsk cellbiologi
Uhrbom Lene 
Immunologi, genetik och patologi
Rosenquist Brandell Richard 
Immunologi, genetik och patologi
Winblad Spångberg Ulrika 
Folkhälso- och vårdvetenskap
Leo Swenne Christine 
Folkhälso- och vårdvetenskap
Wohlin Martin 
Medicinska vetenskaper
Sundström Johan 
Medicinska vetenskaper
Åsenlöv Pernilla 
Neurovetenskap
Enblad Per 
Neurovetenskap
Öster Caisa 
Neurovetenskap
Ramklint Mia 
Neurovetenskap