Elektorsförsamlingen

Dokument

Mandatperiod: 2022-09-15 – 2025-12-31

Elektorsförsamlingen utser ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter exklusive studentrepresentanter till områdesnämnden samt ledamöter till universitetskollegiet

Elektorsförsamlingen består av 31 ledamöter med personliga suppleanter som väljs av vetenskapsområdets fakultetskollegier. Elektorsförsamlingen består av lärare med vetenskaplig kompetens inom nämndens ansvarsområde.

FARMACEUTISKA FAKULTETEN
Ordinarie Personlig ersättare
LÄKEMEDELSKEMI (2)
Mikael Hedeland, professor Christian Sköld, universitetslektor
Anna Orlova, professor Ulrika Rosenström, universitetslektor
FARMACEUTISK BIOVETENSKAP (2)
Björn Hellman, professor Ola Spjuth, professor
Anne-Lie Svensson, universitetslektor Ulrika Simonsson, professor
FARMACI (2)
Björn Wettermark, professor Andrew Hooker, professor
Sara Mangsbo, universitetslektor Maria Karlgren, universitetslektor
MEDICINSKA FAKULTETEN
Ordinarie Personlig ersättare
FOLKHÄLSO- OCH VÅRDVETENSKAP (4)
Stina Syvänen, professor Ingrid Demmelmaier, forskare
Lena Wettergren, professor Ulrika Pöder, universitetslektor
Dag Sehlin, forskare Mats Martinell, universitetslektor
Anna Sarkadi, professor Linda Moberg, forskare
IMMUNOLOGI, GENETIK OCH PATOLOGI (5)
Henrik Boije, biträdande universitetslektor Gunilla Enblad, professor
Lars Forsberg, universitetslektor Magnus Essand, professor
Masood Kamali-Moghaddam, professor Malin Lagerström, forskare
Helena Jernberg Wiklund, professor Ingrid Glimelius, professor
Lena Claesson-Welsh, professor Carina Strell, forskare
KIRURGISKA VETENSKAPER (3)
Elham Barazeghi, forskare Pär Stattin, professor
Linda Marklund, professor Jakob Hedberg, forskare
Nils Hailer, professor Eva Jangland, universitetslektor
KVINNORS OCH BARNS HÄLSA (3)
Fredrik Ahlsson, universitetslektor Arja Harila Saari, professor
Anna-Karin Wikström, professor Anna Wikman, universitetslektor
Mats Målqvist, professor Erik Olsson, universitetslektor
MEDICINSK BIOKEMI OCH MIKROBIOLOGI (4)
Anna-Karin Olsson, universitetslektor Jenny Hallgren Martinsson, universitetslektor
Laia Caja Puigsubira, forskare Jennifer Meadows, forskare
Mikael Sellin, universitetslektor Stefan Schwartz, professor
Nils Landegren, biträdande universitetslektor Andor Pivarcsi, universitetslektor
MEDICINSK CELLBIOLOGI (2)
Mia Phillipson, professor Femke Heindryckx, universitetslektor
Fredrik Palm, professor Anders Tengholm, professor
MEDICINSKA VETENSKAPER (4)
Jonas Oldgren, professor Johan Sundström, professor
Anna Rostedt Punga, professor Maria Eriksson Svensson, professor
Simon Cervenka, professor Bertil Lindahl, professor
Per Enblad, professor Tove Fall, professor
Senast uppdaterad: 2023-04-24