Docenturkommitten

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01–2023-06-30

Docenturkommittén är ett rådgivande och beredande organ till områdesnämnden i frågor som rör docenturer.

För generella frågor och ansökningar, kontakta docentur-medfarm@uu.se.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

  • Vakant

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-01-12