Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2021-07-01 – 2022-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

  • Dan Bylund, professor, programsamordnare Mittuniversitet
  • Henrik Ring, universitetsadjunkt, studievägledare
     

Ansvarig Handläggare

  • Tony Thorström, utbildningshandläggare, kansliet för medicin och farmaci
Senast uppdaterad: 2023-02-01