Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2023-07-01 – 2026-06-30
(studeranderepresentanter 2023-07-01 – 2024-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttranderätt

  • Madelen Olofsson, professor, programsamordnare på Mittuniversitet
  • Henrik Ring, universitetsadjunkt, studievägledare
     

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2023-09-04