Programkommittéen för Biomedicinprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2017-07-01 – 2020-06-30
(studeranderepresentanter 2018-07-01 – 2019-06-30)

Ledamöter

NÄRVARO- OCH YTTRANDERÄTT

Ansvarig Handläggare