Programkommittén för biomedicinprogrammet

Kallelser och protokoll | Sammanträdestider

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30
(studeranderepresentanter 2022-07-01 – 2023-06-30)

Ledamöter

Närvaro- och yttrandedätt

  • Henrik Ring, universitetsadjunkt, programsamordnare/internationell samordnare
  • Lina Thorvaldson, universitetsadjunkt, studievägledare
  • Gustav Gatu, ordförande för BMF

Ansvarig handläggare

Senast uppdaterad: 2022-11-11