Bedömargruppen för antagning av excellent lärare

Bedömargruppen för antagning av excellent lärare består av tre lärare, två studentrepresentanter och en person med särskild kunskap om högskolepedagogik.

En av lärarna ska vara representant för farmaceutiska fakulteten, en för klinisk verksamhet och en för pre-klinisk verksamhet (båda vid medicinska fakulteten). Samtliga ledamöter ska vara excellenta lärare eller ha annan väldokumenterad pedagogisk skicklighet. Ordförande och lärarrepresentanter utses av områdesnämnden för en treårsperiod.

De två studentrepresentanter ska också representera de två fakulteterna på vetenskapsområdet. De utses av respektive studentkår för en ettårsperiod.

Det finns ett tillfälle att ansöka per år. Utlysningen sker vanligtvis under februari–mars.

Ansökan excellent lärare, medicin och farmaci 
Antagna excellenta lärare vid de medicinska och farmaceutiska fakulteterna

Riktlinjer för antagning av excellent lärare (MEDFARM 2012/1254 rev 2019-12-18)
Meritportföljer – riktlinjer och anvisningar (MEDFARM 2018/277 rev 2018-06-13)

Ordinarie ledamöter

Mandatperiod: 2020-07-01 – 2023-06-30

Mandatperiod: 2022-01-01 – 2023-12-31

  • Studentrepresentant från medicinska fakulteten – vakant
  • Studentrepresentant från farmacutiska fakulteten – vakant

Ansvariga handläggare

Senast uppdaterad: 2022-10-24