Om ALF

Avtalet behandlar bland annat den så kallade ALF-ersättningen, vilket är den ersättning regionerna får för att utbilda läkare och bedriva kliniskt inriktad medicinsk forskning. Kliniskt inriktad medicinsk forskning bygger, enligt detta avtal, på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och ska ha särskild betoning på patientnära forskning.

Avtalet medger också samarbete om andra tillgängliga ekonomiska resurser och det centrala avtalet kompletteras av regionala avtal, i vårt fall mellan Region Uppsala och Uppsala universitet.

Samarbetet sker i partssammansatta grupper på tre nivåer:

Vid universitetssjukvårdsenheterna finns FoUU-råden.

Avtal

Universitetssjukvårdsplan

Ersättning av undervisning

Senast uppdaterad: 2023-05-23