Nämnder och kommittéer

Områdesnämnden och arbetsutskottet

Fakultetskommittéer

utbildning på forskarnivå

utbildning på grund- och avancerad nivå

Rekryteringar och befordringar

Elektorsförsamling

Områdesövergripande kommittéer

Samverkan mellan Region Uppsala och Uppsala Universitet

Senast uppdaterad: 2022-06-07