Ledning för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Stellan Sandler,
Vicerektor

Mats Larhed,
Stf. Vicerektor

Eva Tiensuu-Janson
Dekanus medicinska fakulteten

Margareta Hammarlund-Udenaes
Dekanus farmaceutiska fakulten

Matts Olovsson
Prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Ingrid Nylander
Prodekanus för utbildning på grund/avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten

Anders Backlund
Prodekanus för utbildning på forskarnivå

Christel Bergström,
Prodekanus för samverkan

Karl Michaëlsson
Prodekanus för infrastruktur