Ledning för vetenskapsområdet för medicin och farmaci

Mats Larhed Mats Larhed
Vicerektor

Eva Tiensuu Janson Eva Tiensuu Janson
Stf. vicerektor

Karin Forsberg NilssonKarin Forsberg Nilsson
Dekanus medicinska fakulteten

Mathias HallbergMathias Hallberg
Dekanus farmaceutiska fakulten

Matts OlovssonMatts Olovsson
Prodekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten

Anja SandströmAnja Sandström
Prodekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten

Anders BacklundAnders Backlund
Prodekanus för utbildning på forskarnivå

Christel Bergström
Prodekanus för samverkan

Pernilla ÅsenlöfPernilla Åsenlöf
Prodekanus medicinska fakulteten

Karl MichaëlssonKarl Michaëlsson
Prodekanus för infrastruktur

Senast uppdaterad: 2022-06-14