Fakultetskollegium

Vicerektor Mats Larhed bjuder in till fakultetskollegium för vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Varmt välkommen!

Nästa fakultetskollegium

Tid: Torsdag 9 juni 2022, 15:30–17:00
Lokal: Universitetshuset, sal IV
Övrigt: Kollegiet följs av vicerektors sommarmiddag med start 17:30. Håll utkik efter inbjudan i e-posten!

Dagordning

 • Inledning
  Vicerektor Mats Larhed
 • Aktuellt vid vetenskapsområdet
  Mats Larhed, Karin Forsberg Nilsson, Mathias Hallberg
 • Resursfördelningsutredningen
  David Samuelsson och Jenny Carlsson
 • Nya professorer presenterar sig
  Lena Wettergren – professor i vårdvetenskap
  Liisa Byberg – professor i medicinsk epidemiologi
 • Presentation av föreslagna hedersdoktorer 2023
  Karin Forsberg Nilsson, Mathias Hallberg
 • Region Uppsalas forskningspris 2021
  Erik Weiman och Andreas Muranyi Scheutz

Kommande fakultetskollegier

Tid: Torsdag 15 september 2022, 15:30–17:00
Lokal:
Övrigt: -

Tid: Torsdag 15 december 2022, 15:30–17:00
Lokal:
Övrigt: -

Minnesanteckningar från tidigare kollegier

Om fakultetskollegium

Enligt Undervisningsplan U-55 satt alla ordinarie akademiska lärare i fakulteternas styrelser. I samband med 1977 års högskolereform bestämdes att fakultets­styrelserna enbart skulle ha representanter för de ordinarie akademiska lärarna istället för att alla lärare ingick.

Därmed uppstod ett behov av en mötesplats för kollegial förankring och kollegialt samtal. Den mötesplatsen blev fakultets­kollegium. Vid Uppsala universitets medicinska och farmaceutiska fakulteter flyttades vissa uppgifter från fakultets­styrelsen till fakultets­kollegiet. Den främsta var att utse hedersdoktorer.  

I enlighet med den definition som finns i Uppsala universitets arbetsordning kallas alla ”vetenskapligt kompetenta personer” till kollegierna. Alla har dock inte rösträtt. Det finns vissa regler om vilka som har det och som ställer krav på omfattning och varaktighet i anställningen. Övriga har närvaro- och yttranderätt. Utöver dessa kallas även seniorprofessorer och personal vid områdeskansliet.

Vid fakultets­kollegiets möten diskuteras aktuella frågor och nya professorer presenterar sig och sin forskning. Kollegierna utser också elektors­församling för vetenskaps­området samt väljer hedersdoktorer.

Ur arbets-ordningen

"Med person med vetenskaplig kompetens avses i det här sammanhanget den som är

 • anställd som professor eller
 • annan person med anställning som lärare eller forskare för vilken det krävs doktorsexamen eller motsvarande kompetens."
Senast uppdaterad: 2022-05-04