Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning inom medicin och vård.

Vid fakulteten utbildas barnmorskor, biomedicinare, biomedicinska analytiker, logopeder, läkare, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Vi erbjuder också masterprogram i biomedicin, folkhälsa, forensisk vetenskap, infektionsbiologi, internationell hälsa, medicinsk nuklidteknik och molekylär medicin. Läs mer om våra utbildningar.

Forskning bedrivs på fakulteten inom 8 institutioner – folkhälso- och vårdvetenskap, immunologi, genetik och patologi, kirurgiska vetenskaper, kvinnors och barns hälsa, medicinsk biokemi och mikrobiologi, medicinsk cellbiologi, medicinska vetenskaper samt neurovetenskap. Läs om vår forskning.

ALF-information 
Kort historik och persongalleri

Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning inom läkemedelskemi, farmaceutisk biovetenskap och farmaci.

Vid Uppsala universitets – och Sveriges enda – farmaceutiska fakultet bedriver vi utbildning och forskning inom läkemedelsområdet. Vårt nav är Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC), ett av norra Europas största forskningscentra inom biomedicin, farmaci och kemi. Lokalerna är topputrustade för forskning och undervisning med enastående möjligheter till samverkan över fakultetsgränser och med industriell forskning. Vi har även ett väl etablerat internationellt nätverk med partneruniversitet i nio europeiska länder.

Utbildning i toppklass

Våra fler än tusen studenter är framtidens apotekare, receptarier och civilingenjörer i kemiteknik. Här kan du även läsa ett ettårigt magisterprogram i klinisk farmaci, tvååriga masterprogram i läkemedelsanvändning och -utveckling, doktorandutbildningar samt många fristående kurser på grund- och avancerad nivå för studenter från andra program och fakulteter och för yrkesverksamma.

Se temasidan om läkemedel

Anor och utveckling

Uppsala universitets farmaceutiska verksamhet har anor från 1600-talets mitt, men har de senaste decennierna genomgått en enorm utveckling. Fältets växande hälso- och samhällsekonomiska betydelse har tillfört en samhällsvetenskaplig sida. Vid Uppsala universitet tydliggörs farmacins nära band till vården av farmaceutiska och medicinska fakulteternas organisatoriska samverkan inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Läs om alumnföreningen Farmis

Institutioner på medicinska och farmaceutiska fakulteterna

Inom vetenskapsområdet finns tre institutioner vid farmaceutiska fakulteten och sju institutioner vid medicinska fakulteten.

Farmaceutiska fakulteten

Medicinska fakulteten

  • Institutionen för neurovetenskap har avvecklats. All forskning och undervisning vid institutionen har genom omorganisationen flyttats till andra institutioner.

Institutionerna och centrumbildningarna kopplade till vetenskapsområdet redovisar sin forskning i en årsrapport för respektive institution.

Senast uppdaterad: 2023-09-11