Våra system och tjänster

Här kan du se en stor del av våra system och tjänster som vi har byggt genom åren.

Medfarm PlayMedfarm Play
Medfarm Play är vår egen videoportal som skapats i samarbete mellan pedagoger och MedfarmDoIT. Här kan alla lärare som är kopplade till Uppsala universitet med ett UU inlogg ladda upp sina egna filmer. Många av filmerna ligger öppna för allmänheten men en del av filmerna är låsta till Uppsala universitet.

Kurt
Kurt är ett smidigt och enkelt verktyg för att göra enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest på webben. Svaren kan laddas ner i PDF och Excel-format. Idag använder personer från hela universitetet Kurt. 

Frida
Frida är en Falldatabas för lärare som vill använda sig av problembaserat lärande i sin undervisning.

Meritportfölj
Den pedagogiska Meritportföljen är ett verktyg som underlättar dokumentation av pedagogiska meriter - både kvantitativt och kvalitativt. Alla pedagoger som jobbar på ett anslutet universitet kan använda sig av Meritportföljen.

Individual PK/PD task
Med hjälp av denna webbsida kan studenterna simulera ett läkemedels upptag och omsättning i kroppen. Läraren kan följa individuella studentens framsteg och få en överblick över hur studenterna klarar uppgiften.

Psykiatrisk diagnostik
På denna webbsida finner du exempel och övningar i att arbeta med psykiatrisk diagnostik enligt LEAD. Bedömningarna börjar med ett anamnestiskt samtal vilket alltid ska föregå en diagnostisk intervju. Dessa samtal och intervjuer visas som videofilmer på webbsidan. Även självrättande test finns i anslutning till filmerna.

Farmaceutisk författningskunskap
(inloggning krävs)
Denna webbsidans huvudfokus är receptförskrivnings- och receptexpeditionsregler men det finns även material som berör närliggande områden inom ämnet farmaceutisk författningskunskap. Studenten kan t.ex. träna på att fylla i en receptblankett.

Universitetsförberedande självtester
För att underlätta dina förberedelser inför kommande universitetsstudier kan du på denna sida finna fem frivilliga självtester.

Senast uppdaterad: 2022-11-24