SKAPA SYSTEM

Så här kan processen se ut

Så här kan det gå till

Lärarna bakom "Individual PK/PD task" kom till oss med en uppgift som de ville utveckla för att  öka studenternas förståelse för ämnet farmakokinetik.

Hör av dig till oss på doit@medfarm.uu.se, för att bolla din idé vidare.

Systemutveckling

Du kanske har en pedagogisk idé som skulle behöva programmering för att blii verklighet? Kanske har du en återkommande tanke, kanske någonting i din undervisning som du tycker borde vara smidigare?

Senast uppdaterad: 2022-11-24